Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tematy
 

Ambicje i pasje zawodowe można realizować w bardzo różnych formach. Uruchomienie własnego biznesu jest tylko jednym z możliwych wariantów. Jakie najnowsze tendencje w gospodarce i jej otoczeniu zadecydują o względnej atrakcyjności opcji przedsiębiorczej na tle innych form aktywności zawodowej?

By móc odpowiedzieć na to pytanie trzeba uwzględnić zmiany jakie w dziedzinie przedsiębiorczości nastąpiły na przełomie XX i XXI wieku. Chodzi tu zwłaszcza o radykalne zmiany w sferze technologii – w szczególności nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne(ICT). Ważną rolę odegrało także upowszechnienie nowych rozwiązań organizacyjnych a także zmiany preferencji konsumentów.

W rezultacie tych zmian możemy mówić o nowym , ambitnym, dynamicznym i innowacyjnym obliczu przedsiębiorczości. Pochodną wspomnianych zmian było także zainteresowanie wielkich korporacji przedsiębiorczymi metodami działania. Inicjatywy przedsiębiorcze uzyskały także wsparcie ze strony agend rządowych z także sektora finansowego, gdzie powstały nowe metody finansowania, zwłaszcza dla przedsięwzięć bazujących na zaawansowanych technologiach.

Do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorczością przyczyniają się także różnorodne programy edukacyjne, także w szkolnictwie wyższym, kształtujące postawy i zachowania przedsiębiorcze i upowszechniające niezbędną wiedzę i umiejętności.

W Polsce wspomniane przeobrażenia w sektorze przedsiębiorczości były realizowane w warunkach transformacji ustrojowej, polegającej na przejściu od gospodarki centralnie planowanej (komunistycznej) do gospodarki rynkowej. Skalę tych zmian i współczesny poziom aktywności przedsiębiorczej w Polsce warto porównać do sytuacji w innych krajach.

Czy własny biznes może być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej dla studenta/absolwenta wyższej uczelni? By odpowiedzieć na to pytanie warto się zapoznać z aktualnymi tendencjami na rynku pracy a w tym zwłaszcza możliwością zdobycia atrakcyjnej pracy etatowej. Trzeba też rozważyć na chłodno, zarówno argumenty przeciwko angażowaniu się we własny biznes, jak i argumenty na tak. Ważna jest też kalkulacja opłacalności, czyli progu finansowego, powyżej którego ścieżka przedsiębiorcza staje się bardziej atrakcyjna, niż praca etatowa.

Jeśli już wybierzemy ścieżkę przedsiębiorczą, jednym z ważnych dylematów jest planowana skala działania: czy pójść w kierunku klasycznego samo zatrudnienia czy też podejmować ambitne inicjatywy przedsiębiorcze), nastawione na rozwój. Inna kluczowa kwestia dotyczy ścieżki dochodzenia do własnego biznesu. Podejmując decyzję by działać „na swoim” warto mieć świadomość kluczowych determinantów sukcesu w tej dziedzinie.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X