Rejestracja / edycja danych
Zaloguj się
Warsztaty
Forum Programu Innowator
Powrót

Aktualności
Innowator

O programie INNOWATOR

Program INNOWATOR, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) służy wspieraniu młodych naukowców w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, wykorzystania nowoczesnych technologii, produktów i usług w gospodarce. Celem Programu INNOWATOR jest przygotowanie młodych naukowców – doktorantów i doktorów, do pracy na styku nauki i działalności biznesowej oraz pomoc w realizacji innowacyjnych pomysłów wykorzystania nowoczesnych technologii na rynku komercyjnym. Intencją Fundacji jest, aby prace doktorskie i pierwsze prowadzone przez młodych naukowców badania, zyskiwały wymiar nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny, istotny dla rozwoju gospodarki. Więcej informacji na temat celów i założeń Programu INNOWATOR można znaleźć na stronie FNP.

Program INNOWATOR został uruchomiony w 2007 r. Aktualnie (od X. 2008 r.) uczestnicy zakwalifikowani do III Edycji biorą udział w intensywnym programie szkoleniowo-doradczym, obejmującym kluczowe aspekty uruchamiania nowych przedsięwzięć technologicznych a także pomoc w przygotowaniu biznesplanów dotyczących wdrożenia zgłoszonych przez nich pomysłów.

W skład zespołu realizującego moduł szkoleniowo-doradczy Programu INNOWATOR wchodzą: dr hab. Jerzy Cieślik (kierownik merytoryczny) oraz mgr Adam Kostrzewa (konsultant). Portal edukacyjno-doradczy „Przedsiębiorczość dla ambitnych” będzie wykorzystany jako narzędzie wspierające proces szkolenia oraz świadczenia usług doradczych na rzecz uczestników Programu INNOWATOR.

Do zasobów informacyjnych portalu związanych z realizacją Programu INNOWATOR mają dostęp jedynie uczestnicy zakwalifikowani do tego Programu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, po dokonaniu niezbędnych czynności rejestracyjnych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X