O Portalu
Podręcznik elektroniczny
Podręcznik PDF
Wykładowcy
O autorze
Kontakt
Aktualności
Powrót

Aktualności
Strona główna / O autorze
O autorze

Prof. dr hab. Jerzy Cieślik

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) a następnie pracownik tej uczelni do 1990 r. Członek założycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska w latach 1971 – 1973. W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young i  jego kluczowych obszarów funkcjonalnych: doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych.


Od 2004 r. profesor w  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcję Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości. W sferze dydaktyki specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości dynamicznej, technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes, WAiP, (2006) oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule.


Autor licznych publikacji naukowych krajowych i międzynarodowych, dotyczących przedsiębiorczości, innowacji i internacjonalizacji oraz polityki gospodarczej.  Autor monografii Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, SEDNO (2014) oraz Entrepreneurship in Emerging Economies Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development, Palgrave Macmillan/Springer (2017).


W  2007 r. Prof. Jerzy Cieślik zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie  z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do uruchomienia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości. Pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X