Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Tekst
 


  1. Na przestrzeni tysiącleci wykształciły się określone zasady, standardy a także formy aktywności na rynkach międzynarodowych. Dotyczą one, rzecz jasna także mniejszych początkujących firm. W niniejszym odcinku omówimy takie przejawy zaangażowania międzynarodowego, w których ujawnia się orientacja przedsiębiorcza, a więc proaktywność, innowacyjność oraz skłonność do ryzyka.
  2. Kupcy przemierzający międzynarodowe szlaki w poszukiwaniu towarów, które można następnie odsprzedać ze znaczącym zyskiem, funkcjonowali już w starożytności. Ich współcześni odpowiednicy to niewielkie firmy (niekiedy jednoosobowe) wykorzystujące nowoczesne narzędzia informacyjne (jak internet) do wyszukiwania atrakcyjnych towarów na całym świecie, by zaoferować je odbiorcom we własnym bądź w innych krajach. Podobne zjawisko obserwujemy w zakresie świadczenia specjalistycznych usług (np. turystycznych).
  3. Firmy globalne od urodzenia, po angielsku born global, to nowe dynamiczne firmy, które od początku priorytetowo traktują ekspansję międzynarodową. W rezultacie, krótko po uruchomieniu, wpływy z eksportu mają znaczący udział w całkowitych obrotach. W tym przypadku mamy do czynienia z odwróceniem podstawowych tendencji biznesu międzynarodowego, gdzie firma najpierw budowała swoją pozycję na rynku krajowym i dopiero po pewnym czasie, przystępowała do podboju rynków zagranicznych.
  4. Inne ciekawe zjawisko to tak zwane mikrokorporacje transnarodowe. Tu także mamy do czynienia z odejściem od dotychczasowych tendencji  w biznesie międzynarodowym. Tradycyjnie, podstawową formą w ekspansji międzynarodowej mniejszych firm był eksport. Tworzenie własnych filii i oddziałów za granicą czy też wchodzenie w długofalowe porozumienie kooperacyjne i licencyjne, było niejako zarezerwowane dla dużych koncernów. Tymczasem w ostatnich latach powstają dynamiczne firmy, które od początku przystępują do budowania własnej infrastruktury (oddziałów, filii) na rynkach międzynarodowych oraz wchodzą w porozumienia kooperacyjne, licencyjne itp. Nie obawiają się trudności, a zatrudnianie fachowców do realizacji skomplikowanych operacji międzynarodowych mają założone w planie operacyjnym nowego przedsięwzięcia.
  5. Obserwujemy także interesujące zjawisko wykorzystanie dźwigni eksportowej do przyspieszonego rozwoju już istniejących firm. W rezultacie w krótkim czasie eksport zajmuje znaczącą pozycję w obrotach firmy. Mamy tu faktycznie do czynienia ze zjawiskiem międzynarodowej przedsiębiorczości korporacyjnej (czyli intraprzedsiębiorczości ). Rozwój operacji międzynarodowych traktowany jest w firmie jako wyodrębniony projekt, a kadra kierownicza odpowiedzialna za jego realizację, uzyskuje znaczną swobodę działania.
  6. Przejawy przedsiębiorczości międzynarodowej nie naruszają ukształtowanego historycznie układu sił, gdzie  500 największych koncernów kontroluje ponad 50% handlu światowego i ponad 80% zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Jednak powodują, że operacje międzynarodowe stały się bardziej różnorodne i dynamiczne, co jest z pewnością korzystne dla wszystkich aktorów globalnego rynku.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X