Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Tematy
 

Postępująca globalizacja otworzyła nowe możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości w skali międzynarodowej, co także miało miejsce w Polsce po 1989 roku. Opcja międzynarodowa stwarza jednak szczególne wyzwania dla początkujących przedsiębiorców ze względu na potrzebną specjalistyczną wiedzę i doświadczenie a także znajomość języków obcych. Planując sprzedaż na rynkach zagranicznych należy uwzględnić różne formy zaangażowania eksportowego. Możemy skorzystać z dostępnych usług na rynku krajowym a także współpracować z innymi eksporterami. Duże, acz nie zawsze doceniane szanse biznesowe, występują w imporcie do Polski. Firmy realizujące operacje międzynarodowe na większą skalę powinny rozważyć bezpośrednią obecność na rynkach zagranicznych. Wychodząc na rynki międzynarodowe, polskie firmy mogą skorzystać z różnych form wsparcia ze środków publicznych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X