Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Tekst
 


 1. Bezpośrednia obecność na obcych rynkach w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, polegających na utworzeniu własnej sieci handlowej czy produkcyjno-handlowej dotyczy na ogół tych firm, które mają ugruntowane doświadczenie w eksporcie, przy tym uzasadnia to wielkość obrotów na wiodących rynkach. W niniejszym odcinku omówimy podstawowe kwestie, w takim zakresie, w jakim mogą dotyczyć mniejszych firm.
 2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie kojarzą się zazwyczaj z przeniesieniem produkcji za granicę, co stanowi substytucję eksportu. Tymczasem gros przedsiębiorstw afiliowanych, funkcjonujących w obrocie międzynarodowym ma za zadanie wspierać sprzedaż eksportową. Pozwala to przykładowo wyeliminować kosztownych pośredników agentów i dystrybutorów, budując własne struktury.
 3. W praktyce, jeśli mamy podjąć decyzje dotyczące własnej obsługi eksportu, możemy rozważać następujące formy organizacyjne:
  • własny przedstawiciel handlowy (jako osoba fizyczna)
  • zarejestrowane przedstawicielstwo
  • własna spółka zajmująca się marketingiem i promocją
  • własna spółka (ewentualnie z udziałem lokalnym) zajmująca się także usługami konfekcjonowania i przygotowywania produktu do wymogów lokalnego rynku.
 4. Decyzja o uruchomieniu produkcji za granicą wymaga z reguły poniesienia znacznie większych nakładów inwestycyjnych, co wiąże się z prowadzeniem działalności na większą skalę. W takim przypadku możemy  uwzględnić:
  • utworzenie własnej spółki zajmującej się montażem gotowych produktów z importowanych części i podzespołów
  • uruchamianie produkcji przez lokalnego wytwórcę na podstawie umowy licencyjnej
  • utworzenie spółki produkcyjno-handlowej, zajmującej się produkcją i dystrybucją gotowych wyrobów w kraju importera.
 5. Jeśli natomiast mamy zamiar zajmować się działalnością usługową, wówczas obecność na rynku odbiorcy może być wręcz nieodzowna. Specyfika poszczególnych rodzajów usług wymaga stosowania bardzo zróżnicowanych form obecności na międzynarodowych rynkach, na przykład:
  • uruchomienie własnej spółki zajmującej się koordynacją świadczenia usług na terenie danego kraju
  • wejście w wielostronne porozumienie kooperacyjne pozwalające na realizację wspólnych projektów przez zespoły działające w różnych krajach z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu danych za pośrednictwem internetu. Takie rozwiązania stosowane są przykładowo w sferze usług informatycznych.
 6. Trzeba zaznaczyć, że budowa własnej struktury międzynarodowej będzie uzasadniona w przypadku nowych przedsiębiorstw zakrojonych na większą skalę i/lub opartych na zastosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Bezpośrednia obecność na obcych rynkach stanowi szczególne wyzwanie wobec potrzeby znacznie dokładniejszego (w porównaniu do transakcji eksportowo-importowych) rozpoznania lokalnych przepisów prawnych, finansowych, podatkowych a także wobec potencjalnie negatywnych skutków występujących różnic kulturowych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X