Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Tekst
 


 1. Planując działania na rynkach międzynarodowych, stajemy wobec szczególnych wyzwań. Mimo postępu integracji gospodarczej, wychodząc na rynki zagraniczne musimy dysponować specjalistyczną wiedzą na temat funkcjonowania tych rynków. W niniejszym odcinku omówimy niezbędne działania, polegające na zebraniu i analizie podstawowych informacji o interesujących nas rynkach.
 2. Potrzeby informacyjne ujawnią się już na etapie przygotowania koncepcji przedsięwzięcia i opracowania biznesplanu i będą dotyczyły następujących dziedzin:
 3. Po pierwsze, wiedzy makroekonomicznej – o regulacjach dotyczących importu, ceł, systemu podatkowego, kwestii walutowo-dewizowych czy też aspektów kulturowych w takim zakresie, w jakim wpływają na nastawienie potencjalnych odbiorców
 4. Po drugie wiedzy o odbiorcach i rynkach branżowych – o liczbie potencjalnych odbiorców, ich sile nabywczej i preferencjach, o konkurencji na danym rynku, o organizacji systemu dystrybucji w interesującej nas branży.
 5. Jeśli chodzi o informacje makroekonomiczne dotyczące konkretnych rynków, podstawowa trudność polega na dotarciu do źródeł najbardziej przydatnych do oceny możliwości eksportowych. Zakładając, że w wyniku wcześniejszych decyzji określiliśmy specjalizację w dziedzinie konkretnych wyrobów lub usług, musimy znaleźć  odpowiedź na kluczowe pytanie: czy mamy szanse sprzedać nasz towar poza granicami kraju? Wstępnym, choć z pewnością nie ostatecznym testem, będzie ustalenie, czy konkretne towary bądź usługi były wcześniej eksportowane z Polski.
 6. Dalszym etapem działań przygotowawczych będzie przeprowadzenie uproszczonej analizy
  rynku konkretnych towarów bądź usług w jednym bądź kilku wybranych krajach, z punktu
  widzenia oceny możliwości eksportowych. Chodzi o to, by stosunkowo szybko i niewielkim
  kosztem uzyskać informacje o:
  • wielkości rynku na nasze wyroby i o dynamice wzrostu
  • konkurencji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem importu
  • strukturze nabywców (podstawowe segmenty, preferencje)
  • asortymencie produktów dostępnych na rynku (dominujące marki)
  • cenach
  • kosztach transportu i innych składnikach kosztów
  • kanałach dystrybucji (hurtownie, sieć detaliczna).
 7. Jak zdobyć potrzebne dane, dbając by były one aktualne i wiarygodne? Na rynku międzynarodowym swoje usługi oferuje wiele renomowanych agencji badania rynku. Jednak zlecając takiej agencji opracowanie analizy, trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro. Dlatego musimy poszukać tańszych sposobów zdobywania informacji. Jako punkt wyjścia warto rozpocząć od zazwyczaj bezpłatnych źródeł krajowych oraz bezpłatnych acz wiarygodnych zagranicznych źródeł internetowych.
 8. Poszukując wiarygodnych źródeł może się okazać, że prawdziwym  problemem jest nie tyle brak, co nadmiar informacji. Wówczas bardzo liczyć się będą takie umiejętności, jak szybkie wyszukiwanie, skuteczne filtrowanie w celu odrzucenia informacji bezwartościowych, kojarzenie danych z różnych źródeł oraz  przygotowanie syntetycznych zestawień i wniosków. Wszystko to może się udać przy minimalnych nakładach, pod warunkiem, że w gronie inicjatorów nowego biznesu będą osoby posiadające wspomniane umiejętności.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X