Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Tekst
 


 1. Jeśli w wyniku przeprowadzonych analiz okaże się, że sprzedaż na rynkach międzynarodowych jest atrakcyjnym kierunkiem dla nowej firmy, możemy przystąpić do dalszych działań przygotowawczych. W niniejszym odcinku omówimy kwestie dotyczące zasobu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, jakie są niezbędne do angażowania się w operacje eksportowe.
 2. Rozpoczynamy od diagnozy zasobu wiedzy i doświadczenia, jakie będą niezbędne w prowadzeniu operacji eksportowych. W tym celu powinniśmy ustalić:
  • jakie konkretne umiejętności i doświadczenia są niezbędne do przeprowadzenia zamierzonych transakcji eksportowych
  • czy i w jakim zakresie będzie można zgromadzić zasób potrzebnej wiedzy w ramach firmy, a w jakim zakresie korzystać z szeroko rozumianych usług zewnętrznych.
 3. Jeśli chodzi o to specyfikę operacji eksportowych, w porównaniu ze sprzedażą na rynku krajowym, dotyczy on w pierwszej kolejności następujących sfer:
  • praktycznej znajomości języków obcych
  • wyboru i współpracy z agentami/dystrybutorami
  • inicjacji sprzedaży ( a więc udział w wystawach i targach, składanie ofert)
  • technik negocjacyjnych w obrocie międzynarodowym
  • opracowania dokumentacji kontraktowej
  • zwyczajów i formuł handlowych stosowanych w obrocie międzynarodowym
  • spraw celnych, organizacji transportu i ubezpieczenia towaru
  • rozliczeń finansowych oraz zarządzania ryzykiem finansowym.
 4. Co do zapotrzebowania na specyficzną wiedzę i doświadczenie, bardzo wiele będzie zależało od planowanych kierunków eksportu. Jeśli odbiorcą będzie firma czeska, być może nie będzie nawet wymagana dobra znajomość języka obcego, a wysyłka towaru z Krakowa do Ołomuńca niewiele będzie się różnić od podobnej dostawy do Wrocławia. Planując z kolei eksport do Brazylii, musimy natomiast uwzględnić:
  • potrzebę znajomości języka portugalskiego (znajomość języka angielskiego może być wystarczająca, choć nie zawsze)
  • czynniki kulturowe, dlatego że mogą mieć kluczowe znaczenie w procesie negocjowania kontraktów
  • specyfikę transportu morskiego i większą złożoność tej gałęzi transportu w porównaniu na przykład z transportem lądowym
  • konieczność oceny wiarygodności zagranicznego odbiorcy i potencjalne trudności wyegzekwowania należności, chociażby ze względu na dystans geograficzny.
 5. Podejmując działania na rynkach międzynarodowych, stajemy wobec szczególnych wyzwań wynikających z braku wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Wielowiekowa historia wymiany międzynarodowej wykształciła wiele specyficznych rozwiązań i standardów. Z drugiej strony jednak, współczesny biznes międzynarodowy realizowany jest  na wielką skalę ,co doprowadziło do standaryzacji procesów. Sprzyja temu postępująca integracja w ramach ugrupowań regionalnych, a także ułatwienia w komunikacji i dostępie do informacji. Ponadto zawsze mamy możliwość uzupełnienia brakujących elementów wiedzy i doświadczenia, poprzez skorzystanie z fachowych usług, oferowanych przez wyspecjalizowane podmioty w tej dziedzinie.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X