Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Tekst
 


 1. Analizując szanse zrobienia dobrego interesu w obrocie międzynarodowym koncentrujemy zazwyczaj uwagę na eksporcie. Eksport jest niewątpliwie przejawem postawy innowacyjnej, a także skłonności do ponoszenia zwiększonego ryzyka, w porównaniu z działaniem na rynku krajowym. Import natomiast jawi się jako dziedzina pozbawiona tych cech. W niniejszym odcinku wykażemy, że import może być atrakcyjnym kierunkiem dla rozwoju biznesu.
 2. Import odgrywa niewątpliwie kluczową rolę w procesie identyfikacji atrakcyjnych pomysłów biznesowych. To właśnie strategia, określona jako międzynarodowa inspiracja zewnętrzna, jawi się jako szczególnie skuteczna i efektywna. Dotyczy to świadczenia usług opartych na zagranicznych pomysłach i wzorcach, a także importu towarów.
 3. Warto też wskazać uwarunkowania makroekonomiczne sprzyjające uruchomieniu nowych przedsięwzięć biznesowych polegających na imporcie. Ze względu na liczbę ludności Polska zalicza się w Europie do dużych rynków. Istotny wzrost zamożności społeczeństwa – jak można realistycznie prognozować – w ciągu najbliższych kilku-, kilkunastu lat będzie prowadził nie tylko do zwiększenia siły nabywczej, ale także do zmiany struktury popytu, w tym do zwiększonej skłonności zakupu towarów niestandardowych, wyróżniających się oryginalnym wzornictwem i wykonaniem. W efekcie, nawet jeśli import będzie nastawiony na zaspokojenie niszowych gustów i potrzeb wąskich grup społecznych, będzie to spora i rosnąca grupa odbiorców, uzasadniająca rentowne funkcjonowanie importowanego biznesu.
 4. Jeśli chodzi o techniczno-organizacyjne aspekty realizacji transakcji importowych, to są one bardzo zbliżone bądź identyczne z tymi, które występują w eksporcie. Istotna różnica dotyczy natomiast sfery rozliczeń finansowych. Tak jak w eksporcie podstawowym problemem dostawcy jest maksymalne zabezpieczenie płatności za towar, to w imporcie początkujący importer musi się liczyć z nieufnością zagranicznych dostawców, co w praktyce przekłada się na żądanie 100-procentowej przedpłaty, przedłożenia gwarancji bankowej bądź otwarcia akredytywy dokumentowej w renomowanym banku.
 5. Możemy rozważyć kilka typowych kierunków poszukiwania atrakcyjnej szansy biznesowej:
  • Poszukujemy możliwości importowych dotyczących standardowych wyrobów wytwarzanych po niższych kosztach. Tekstylia importowane z krajów Azji Południowo-Wschodniej będą tu oczywistym przykładem
  • Organizujemy dostawy importowe towarów dostępnych na rynku krajowym, ale mających oryginalne wzornictwo i cechy użytkowe.
  • Poszukujemy na rynkach zagranicznych wyrobów praktycznie nieznanych krajowemu odbiorcy.
 6. Skąd czerpać atrakcyjne pomysły importowe? Myśląc o atrakcyjności, mamy na myśli nie tylko umiejętność wyszukiwania interesujących, dobrych jakościowo zagranicznych towarów o umiarkowanych cenach, ale też wyczucie rynku – umiejętność przewidywania pozytywnej reakcji określonych grup odbiorców krajowych i dotarcie do tych właśnie grup. To niewątpliwie rzadki zestaw umiejętności, który można doskonalić jedynie w praktycznym działaniu. Punktem wyjścia może być obserwacja oferty występującej w krajach, które odwiedzamy w celach turystycznych. Pozytywne efekty przynosi także łączenie osobistych zainteresowań  i hobby) z działalnością osób zajmujących się importem, zwłaszcza w przypadku oryginalnych, rzadkich towarów sprowadzanych z odległych rynków

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X