Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Tekst
 


  1. Dla wielu firm rozpoczynających działalność, stworzenie dedykowanej komórki, do obsługi transakcji eksportowych  może to być z różnych względów niemożliwe. W niniejszym odcinku omówimy możliwości uzyskania pomocy w realizacji tych transakcji od krajowych partnerów i organizacji.
  2. Oprócz pośredników działających w kraju importera można skorzystać z pomocy krajowych pośredników w eksporcie. Obecnie na naszym rynku działa co najmniej kilkadziesiąt niewielkich firm pośrednictwa w handlu zagranicznym. Mają one bardzo dobre rozeznanie we wszystkich technicznych aspektach transakcji eksportowo-importowych. Nierzadko są wyspecjalizowane w zakresie konkretnych grup towarowych lub na konkretnych rynkach. W miarę asymilacji specjalistycznej wiedzy i budowania własnego potencjału kadrowego współpraca z krajowym pośrednikiem wcale nie musi wygasać. Typowe są rozwiązania mieszane: przedsiębiorstwo działa na własną rękę na głównych rynkach, natomiast korzysta z pomocy krajowych pośredników w obsłudze tych o mniejszym znaczeniu, odległych w sensie geograficznym i kulturowym.
  3. Spedytorzy wyspecjalizowani w obrocie międzynarodowym mogą się zająć kompleksowo obsługę wysyłki towarów: przeprowadzić analizę cenowo-kosztową, dokonać wyboru przewoźnika, zawrzeć umowę przewozu w imieniu klienta, skompletować dokumenty przewozowe i celne, zawrzeć w imieniu klienta umowę z ubezpieczycielem, z wyspecjalizowanymi firmami kontrolującymi jakość towarów, a także dokonać rozliczenia kosztów transportu. W Polsce działa aktualnie kilkadziesiąt firm spedytorskich wyspecjalizowanych w obrocie międzynarodowym. Z kolei agencje celne mogą być pomocne w skompletowaniu dokumentacji celnej i prowadzeniu odprawy celnej.
  4. Jeśli chodzi o różne formy zabezpieczenia płatności: takie jak udzielenie gwarancji, inkaso dokumentowe czy też otwarcie akredytywy dokumentowej bardzo pomocne mogą być banki. Zanim podejmiemy finalne negocjacje, zwłaszcza w punkcie dotyczącym rozliczeń finansowych, warto sprawdzić, czy i w jakim zakresie obsługujący nas bank ma niezbędne doświadczenie w omawianej dziedzinie. Interesującą ofertą instytucji finansowych a konkretnie wyspecjalizowanych organizacji faktoringowych polega na zapewnieniu płynności finansowej  oraz ograniczenia ryzyka z tytułu nieotrzymania zapłaty za dostarczony towar od importera. W największym skrócie faktoring międzynarodowy na tym, że organizacja factoringowa odkupuje od eksportera jego zagraniczne należności, potrącając określoną prowizję i marżę. Jest to forma uznawana za dość kosztowną, ale w porównaniu z najbardziej rozpowszechnioną akredytywą dokumentową znacznie mniej skomplikowana od strony administracyjnej. Jeśli chodzi o obsługę ubezpieczeniową transakcji eksportowych to większość dużych firm ubezpieczeniowych w Polsce świadczy tego rodzaju usług.
  5. Podsumowując, na wczesnym etapie zaangażowania eksportowego warto skorzystać z pomocy krajowych partnerów. Współpraca z tymi partnerami może być także prowadzona  po zbudowaniu własnej silnej komórki eksportowej. Nawet jeśli dysponujemy znaczącym potencjałem kadrowym,  bardziej opłacalne może się okazać zlecanie niektórych czynności wyspecjalizowanym firmom. Pewnym mankamentem polskiego rynku usług pomocniczych w dziedzinie handlu zagranicznego jest brak uporządkowanych informacji o usługodawcach, ich specjalizacji i doświadczeniu. Z tego względu, nim podejmiemy współpracę, musimy zrobić dobre rozeznanie wśród firm korzystających z tego typu usług.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X