Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tematy
 

Niewątpliwie kwestie kadrowe na starcie różnią się od tych, jakie występują w dojrzałych firmach. Podstawowy dylemat dotyczy tego czy prowadzić biznes samodzielnie czy ze wspólnikami. Wiele także zależy od procesu kształtowania się zespołów założycielskich, gdzie występują sprawdzone w praktyce zasady doboru takich zespołów . Ich skuteczność wiąże się z uzgodnieniem na wstępie podstawowych celów i reguł funkcjonowania nowego biznesu. Szczególnie trudne wyzwanie stoi przed młodymi zespołami założycielskimi. Z kolei podejmując decyzje o zatrudnieniu pracowników warto porównać koszt zatrudnienia dla pracodawcy z efektem netto dla pracownika. Jeśli chodzi o formy zatrudnienia, to z punktu widzenia pracodawcy mają one określone zalety i mankamenty. W bieżących relacjach z pracownikami liderzy biznesu muszą rozwiązywać wiele praktycznych kwestii. Rozruchu nowej firmy to także okres kształtowania się jej kultury organizacyjnej a także standardów etycznych.

W przypadku kwestii kadrowych i problematyki zarządzania zasobami ludzkimi młodej firmy ujawnia się istotna sprzeczność. Z jednej strony faza rozruchu wymaga działań niekonwencjonalnych podejmowanych przez wąską grupę liderów i pierwszych pracowników, bez ukształtowanych jeszcze procedur i reguł. Z drugiej strony jest to etap, w którym kształtują się podstawowe zasady funkcjonowania firmy nie tylko w sferze techniczno-organizacyjnej, lecz także w sferze wartości, norm moralnych i relacji interpersonalnych, które zwykło się określać zbiorczym pojęciem kultury organizacyjnej firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X