Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


  1. Badanie albo inaczej audyt corocznych sprawozdań finansowych firmy, ma na celu sprawdzenie przez zewnętrznego audytora albo inaczej biegłego rewidenta, czy sprawozdania te prawidłowo odzwierciedlają stan majątkowy i sytuację finansową firmy. Dlaczego warto rozważyć, poniesienie dodatkowych kosztów na przeprowadzenie takiego audytu? Kwestię tę wyjaśnimy w niniejszym odcinku.

  2. W przypadku spółek akcyjnych nie mamy wyboru, bo obowiązek badania sprawozdań finansowych powstaje już w pierwszym roku działalności. Dla pozostałych podmiotów obowiązek dotyczy tych, które prowadzą pełną księgowość i osiągną określony  rozmiary. Przeprowadzenie badania bilansu niewielkiej, początkującej firmy wiąże się z rocznym kosztem rzędu 10 tys. PLN.

  3. Czy zatem warto robić  audyt  wcześniej, zanim stanie się to obowiązkowe? Przemawia za tym kilka ważkich argumentów. Badanie przez zewnętrznego audytora, w istotny sposób  zwiększa wiarygodność księgową firmy. Warto zatem rozważyć i zaplanować taki wydatek wszędzie tam, gdzie może to zwiększyć naszą pozycję przetargową w przyszłości. Tak będzie w sytuacji, gdy planujemy zaciągnięcie w przyszłości sporych kredytów bankowych. Banki najchętniej chcą otrzymywać dokumentację finansową firmy prowadzoną na zasadzie pełnej księgowości i regularnie badaną  przez biegłego rewidenta.

  4. Inna sytuacja, dotyczy możliwej sprzedaży biznesu po kilku latach strategicznemu  na przykład zagranicznemu  inwestorowi. Lepsza pozycja przetargowa, (dzięki możliwości przedstawienia audytowanych sprawozdań finansowych) może przynieść namacalny efekt w postaci zwiększenia wartości firmy, wielokrotnie przekraczający koszt przeprowadzenia audytu.

  5. Audytu sprawozdań finansowych firmy na początku działalności, zanim jeszcze stanie się to obligatoryjne,  to przejaw dalekosiężnej strategii inicjatorów ambitnych biznesów. To klasyczny przykład przygotowania się na  sukces. Oczywiście nie ma pewności, że taki sukces rzeczywiście nastąpi, ale przy pozytywnym scenariuszu, warto stworzyć warunki by  realizacja finansowa wspomnianego sukcesu, nastąpiła w pełnym wymiarze.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X