Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


  1. W przypadku działalności gospodarczej jednoosobowej lub w ramach spółek osobowych, mamy do czynienia wyłącznie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli (PIT). Oznacza to, że spółki osobowe  nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast wspólnicy mają obowiązek rozliczyć się indywidualnie, proporcjonalnie do udziałów w spółce. W niniejszym odcinku omówimy możliwe rozwiązania w tej dziedzinie.

  2. Jedną z podstawowych decyzji, jakie musi podjąć przedsiębiorca na starcie, to skorzystanie z uproszczonych form opodatkowania, takich jak ryczałt ewidencjonowany czy karta podatkowa.  Generalnie, te uproszczone formy znajdują zastosowanie w przypadku  tradycyjnego small businessu, opartego na samo zatrudnieniu. Ich wykorzystywanie w przypadku ambitnych projektów biznesowych nie jest uzasadnione, jeśli w ogóle możliwe.

  3. W tej sytuacji kluczowy dylemat dotyczy tego, czy  zdecydować się na podatek liniowy czy też pozostać przy progresywnej skali opodatkowania PIT , tak jak pracownicy etatowi. Proste porównanie stawek – z jednej strony 19%  stawka podatku liniowego a z drugiej progresywna skala 18% i 32%  – nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie.  Wybór liniowej formy opodatkowania, oznacza automatycznie utratę:  możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku,  możliwości wspólnego opodatkowania się z małżonkiem czy  też  skorzystania z pewnych dodatkowych ulg, których lista jest dość ograniczona.

  4. Jednakże przy progresywnym opodatkowaniu, próg przejścia na skalę 32% jest stosunkowo niski bo w realiach 2010 roku, kształtował się na poziomie 44 tysięcy PLN w skali rocznej. Mając możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem i zakładając jego zerowe dochody, przejście na liniową formę opodatkowania byłoby opłacalne dopiero po przekroczeniu 89 tys. PLN. W sumie, biorąc pod uwagę stopniową eliminację kolejnych ulg w polskim systemie podatkowym, można oszacować, że po przekroczeniu pułapu dochodów 100 tys. PLN rocznie ,należałoby przejść na liniową formę opodatkowania. W przypadku ambitnych przedsiębiorców, ten poziom rocznych dochodów powinien być osiągnięty stosunkowo szybko.

  5. Rekomendując wybór liniowej formy opodatkowania, warto zwrócić uwagę na jej istotną zaletę o charakterze „operacyjnym”.  Dokonując wyboru tej formy, już na początku roku wprowadzamy element pewności co do poziomu  z ważniejszych pozycji kosztów firmy, jaką jest podatek dochodowy. O zaletach takiej sytuacji mogą się przekonać przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na podatek liniowy, a którym interesy w trakcie roku poszły znacznie lepiej, niż przewidywano. Wtedy natychmiast wpadają w podatkową  pułapkę sukcesu, tzn. w 32-procentowy próg  opodatkowania dochodów. Niestety, przejście na korzystniejsze, liniowe opodatkowanie, możliwe będzie dopiero od następnego roku kalendarzowego.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X