Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


  1. O tym, że podatki źle się kojarzą z przedsiębiorczością, nie ma potrzeby nikogo przekonywać. Jednak  przewidywalnej przyszłości podatki są nieuchronne i dlatego musimy sobie z nimi radzić. W niniejszym odcinku wyjaśnimy dlaczego sfera podatkowa i relacje z aparatem skarbowym są tak ważne w prowadzeniu biznesu.

  2. Po pierwsze, Łączne obciążenia firm, z tytułu zobowiązań podatkowych są bardzo duże. Mamy tu bowiem całą gamę instrumentów podatkowych i quasi-podatkowych, bezpośrednio bądź pośrednio dotykających przedsiębiorców, a więc VAT, akcyza,  opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w ramach PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),  podatek od dywidendy wypłacanej udziałowcom (akcjonariuszom),  ZUS, nie mówiąc już o innych pomniejszych obciążeniach.

  3. Po drugie, organy aparatu skarbowego, mogą podważyć nie tylko nasze bieżące rozliczenia podatkowe, ale także te sprzed kilku lat. Dodatkowe obciążenia finansowe wraz z karami i odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, mogą w skrajnym przypadku przyczynić się do  bankructwa firmy.

  4. W pewnych okolicznościach, można tak zaplanować realizowane transakcje i przedsięwzięcia, by działając zgodnie z prawem, zmniejszyć łączne obciążenia. Co więcej, takie działanie wynika z fundamentalnych reguł racjonalnego prowadzenia biznesu. Wyobraźmy sobie sytuację spółki, która wykazuje rentowność netto (tj. po uwzględnieniu skutków podatkowych), znacznie niższą od konkurencji. Pogłębiona analiza wykazuje, że główną tego przyczyną, jest stosowanie przez firmy konkurencyjne odmiennej strategii podatkowej, która pozostając w zgodzie z prawem, pozwala na zmniejszenie obciążeń. W takim przypadku, udziałowcy mogą mieć uzasadnione pretensje do zarządu spółki,  o niezachowanie właściwej staranności i o brak profesjonalizmu w zarządzaniu.

  5. Wokół dążenia przedsiębiorców do zmniejszania obciążeń podatkowych, występuje wiele nieporozumień.  Często można spotkać się z traktowaniem, dążenia do zmniejszenia obciążeń podatkowych, jako działania nieetycznego czy wręcz z oczekiwaniem, by przedsiębiorcy płacili podatki większe niż przewidziane prawem. Jest to oczywiste nieporozumienie, bowiem dla przedsiębiorstwa, obciążenia podatkowe są takim samym kosztem, jak na przykład koszty energii, koszty  biurowe czy osobowe. Jeśli działania w celu minimalizacji obciążeń podatkowych , nie naruszają  przepisów prawa, to ich podejmowanie, jest wręcz obowiązkiem kadry kierowniczej firmy i jej właścicieli.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X