Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Twój biznes
 
W oparciu o lekturę materiałów do Bloku 6 należy podjąć kierunkowe ustalenia dotyczące organizacji księgowości w firmie oraz wyboru formy opodatkowania. Decyzje te pozostają, rzecz jasna w ścisłym związku z wyborem formy prawnej planowanego przez Ciebie przedsięwzięcia (patrz Blok 5).

1. Organizacja księgowości w firmie


Z pewnością należy rozważyć możliwość skorzystania z usług biura rachunkowego. Znając planowaną lokalizację firmy należy zorientować się jakie biura rachunkowe działają na danym terenie. Warto zasięgnąć informacji u osób korzystających z tego typu usług a nastepnie odwiedzić wytypowane jednostki by zorientować się co do zakresu i kosztów ich usług.

2. Wybór formy opodatkowania

W przypadku spółek kapitałowych pole manewru jest dość ograniczone. Natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek osobowych należy:

a) zbadać dostępność w odniesieniu do konkretnego biznesu i celowość wyboru tzw. zryczałtowanych form opodatkowania

b) przeanalizować celowość i moment czasowy przejścia na liniową formę opodatkowania. W tym celu przydatny może być przygotowany w tym celu arkusz Excel w zakładce Narzędzia.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X