Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Testy
 

Porównanie efektywności podatkowej różnych form prowadzenia działalności gospodarczej

Założenia

Biznes wymaga zaangażowania już na początku własnych środków min. 1 mln PLN. Właściciel dysponuje takimi środkami i nie zamierza dobierać wspólników. Zgodnie z Biznesplanem przedsięwzięcie ma już od 1-go roku realizować przychody  w wysokości 2 mln PLN a zysk brutto  (przed opodatkowaniem) - 0.5  mln PLN rocznie

Mamy do wyboru:

Jednoosobową działalność gospodarczą,

lub

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie właściciel kontroluje 100% udziałów

Pytanie:

Którą formę prawną należałoby wybrać kierując się wyłącznie kryterium maksymalizacji zysku właściciela po opodatkowaniu?

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X