Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Uruchomienie firmy - i co dalej
Tematy
 

W pierwszej kolejności należy podjąć działania organizacyjne, niezbędne do uruchomienia firmy a następnie przystąpić do fazy rozruchu. Tu musimy się liczyć z rozmaitymi trudnościami i zagrożeniami. Zebrane dobre praktyki pozwalają na sformułowanie generalnych reguł radzenia sobie z takimi problemami i zagrożeniami. Zakończenie rozruchu następuje w momencie osiągnięcia pewnego stanu dojrzałości – platformy stabilnego biznesu. Dalej możemy przystąpić do realizacji fazy przyspieszonego wzrostu, gdzie pojawią się kolejne problemy i zagrożenia. W fazie wzrostowej konieczna będzie zmiana systemu zarządzania. Na pewnym etapie rozwoju firmy należy rozpatrzeć wariant wyjścia z niej założycieli. W praktyce występują różne opcje wyjścia a także specyficzne problemy wymagające rozwiązania.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X