Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Finansowanie nowego biznesu – generalne tendencje
2 Taktyka „stania na własnych nogach”
3 Dostosowanie modelu funkcjonowania biznesu w fazie rozruchu
4 Praktyczne metody maksymalizacji wpływów i minimalizacji wydatków
5 Banki a nowy biznes
6 Zdolność kredytowa a wiarygodność finansowa
7 Preferowany profil i skala kredytowania początkujących przedsiębiorców
8 Wybór banku do współpracy
9 Fundusze pożyczkowe
10 Fundusze poręczeń kredytowych
11 Środki na rozruch z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
12 Venture capital
13 Aniołowie biznesu (business angels)
14 „Składanie” finansowania nowego biznesu

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X