Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
   1. W ramach taktyki stania na własnych nogach zidentyfikowano prawie trzydzieści technik maksymalizacji wpływów i minimalizacji wydatków w najtrudniejszej fazie rozruchu. W niniejszym odcinku omówimy najważniejsze z nich.

  2. W pierwszej kolejności chodzi o sprawne ściąganie należności. To z kolei wymaga  wdrożenie sprawnego systemu fakturowania i konsekwentnej twardej polityki ściągania należności. A więc z naliczaniem odsetek od przeterminowane należności, rezygnacją z klientów zalegających z płatnościami i wyraźnej preferencji dla tych, którzy realizują je w terminie.

  3. Inna sprawdzona metoda to przesuwanie w czasie regulowania własnych zobowiązań. Zasada „płać możliwie najpóźniej” jest powszechnie stosowana w biznesie. Musi jednak być realizowana z dużą ostrożnością, by nie zakłócić kształtujących się dopiero kontaktów z partnerami i kontrahentami. Dobrą praktyką jest precyzyjne uzgadnianie wszelkich wydłużonych terminów płatności oraz wyprzedzające informowanie dostawców, o możliwych opóźnieniach.

  4. W okresie rozruchu dążymy do minimalizacji wydatków inwestycyjnych. Efekt taki uzyskuje się głównie dzięki zakupowi używanego, a więc znacznie tańszego sprzętu. Innym rozwiązaniem jest korzystanie z leasingu maszyn i urządzeń. Będzie to droższe od zakupu za gotówkę, ale pozwoli rozłożyć płatności w czasie.

  5. Podobnie staramy się zminimalizować wydatki związane z zatrudnieniem. Planując zatrudnienie pracowników, można ustalić taki harmonogram przyjęć, by rozpoczęcie pracy przez kolejne osoby było w maksymalnym stopniu dopasowane do potrzeb rozwijającego się biznesu.

  6. Pewne oszczędności może przynieść wspólne korzystanie z infrastruktury i zasobów ludzkich. Dotyczy to wspólnego wynajmowania sprzętu oraz podnajmowania pracowników pomocniczych.

  7. Trzeba podkreślić, że większość omawianych wyżej metod weszła do zestawu tzw. dobrych praktyk finansowych. Konsekwencja w dążeniu, by przychody pojawiały się jak najszybciej i znajdowały potwierdzenie na koncie bankowym firmy, przy jednoczesnym  kwestionowaniu celowości nawet najbardziej oczywistych wydatków, to nieoceniona umiejętność liderów na każdym etapie rozwoju firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X