Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
   1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej budzą liczne emocje, także w kontekście wspierania przedsiębiorczości. Czy i w jakim zakresie mogą być atrakcyjnym źródłem finansowania nowych, ambitnych przedsięwzięć biznesowych. Kwestie te postaramy się wyjaśnić w niniejszym odcinku.

  2. Podstawowym argumentem, by poważnie potraktować dotacje unijne jako potencjalne źródło finansowania jest to, że wsparcie ma zazwyczaj formę bezzwrotnej dotacji Owszem, trzeba dokonać pewnego wysiłku, by przeprowadzić niezbędne analizy i przygotować wymaganą dokumentację, ale przecież podobne zabiegi trzeba prowadzić, starając się o kredyt bankowy, a ten przecież trzeba spłacić wraz z odsetkami.

  3. Kłopot w tym, że tylko nieliczne programy wsparcia, finansowane ze środków unijnych są adresowane do początkujących przedsiębiorców. W innych trzeba się wykazać odpowiednim stażem czy też rozmiarami prowadzonej działalności gospodarczej. Istotnym ograniczeniem jest to, że w większości przypadków środki finansowe są kierowane do przedsiębiorców za pośrednictwem organizacji pośredniczących.

  4. Dla początkującego przedsiębiorcy, kluczową rolę odgrywa dobre rozeznanie właściwych programów oferujących różnorodne formy wsparcia. Przede wszystkim warto się skoncentrować na możliwościach, jakie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalne Programy Operacyjne. Kłopot tkwi w tym, że niektóre środki są rozdzielane na poziomie ogólnokrajowym a inne na poziomie wojewódzkim. Tylko na poziomie wojewódzkim rozdzielane są środki w ramach szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych. Należy też śledzić informacje o konkursach w ramach interesujących nas działań oraz ogłoszenia instytucji pośredniczących organizujących konkretne projekty.

  5. Podsumowując, warto skorzystać z możliwości finansowych, jakie stwarzają fundusze strukturalne UE. Bezzwrotny charakter wsparcia jest niewątpliwie kuszący ale z tym wiążą się określone wymagania, związane z priorytetami Unii Europejskiej. Trzeba więc poszukiwać takich projektów i programów, gdzie występuje wyraźna synergia między unijnymi priorytetami a strategią rozwoju przedsiębiorstwa.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X