Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
  1. .Jak sobie radzić prowadząc ambitny biznes, gdy nie możemy liczyć na finansowanie zewnętrzne? To pytanie nurtuje miliony początkujących przedsiębiorców na całym świecie. Postaramy się odpowiedzieć na nie w niniejszym odcinku.
 2. Podstawowa zasada to po angielsku bootstrapping, czyli taktyka „stania na własnych nogach” Mamy tu na myśli zestaw praktycznych reguł postępowania, które w fazie początkowej pozwalają funkcjonować przy bardzo ograniczonych środkach finansowych.Trzeba wyraźnie podkreślić, że taktyka „stania na własnych nogach”, nie oznacza rezygnacji z planów rozwojowych firmy. Wręcz przeciwnie – jest to przemyślany sposób, by w warunkach obiektywnych ograniczeń finansowych, stworzyć solidne podstawy do przyszłej ekspansji.
 3. Wspomniana taktyka opiera się na 3 filarów
  • Po pierwsze na maksymalnej koncentracji i determinacji w zgromadzeniu jak największych środków ze źródeł własnych;
  • Po drugie, odpowiednim dostosowaniu modelu biznesu, by mógł on funkcjonować  przy niewielkim zaangażowaniu kapitałowym;
  • Po trzecie, stosowanie konsekwentnej polityki zmierzającej do maksymalizacji wpływów i minimalizacji wydatków.
 4. Kluczowe znaczenie w realizacji wspomnianej taktyki odgrywają środki własne inicjatorów oraz te otrzymane od rodziny, przyjaciół i znajomych. Co zrobić, by korzystając z pomocy finansowej, nie zniszczyć przyjacielskich więzi? Po pierwsze należy jasno ustalić reguły. Wsparcie finansowe zwłaszcza członków rodziny nie oznacza ich uprawnień do ingerowania w bieżące sprawy firmy ani nie oznacza udziału w podejmowaniu decyzji. Należy także unikać deklaracji bardzo szybkiego zwrotu, na podstawie nadmiernie optymistycznych prognoz. Warto też wykazać szczególną staranność, by warunki udzielenia pożyczki były możliwie precyzyjnie ustalone. Typowe w gronie rodzinnym czy przyjacielskim określenie „oddasz, kiedy będziesz mógł”, może zrodzić w przyszłości niepotrzebne zgrzyty.
 5. Stosowana z powodzeniem na całym świecie taktyka stania na własnych nogach, stanowi dobry przykład proaktywnej postawy przedsiębiorczej. Zamiast narzekać podejmuje się trudne decyzje i działania, by w efekcie stworzyć solidne fundamenty dla biznesowego sukcesu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X