Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
 Jeśli poszukujemy finansowania zewnętrznego poniżej progu zainteresowania funduszy venture capital, czyli na przykład kilkadziesiąt bądź kilkaset tysięcy euro, pomocni mogą okazać się indywidualni inwestorzy wysokiego ryzyka, dosłownie „aniołowie biznesu” (ang. business angels). Jak działają aniołowie biznesu – o tym pomówimy w niniejszym odcinku.

Aniołowie biznesu to inwestorzy prywatni, którzy zazwyczaj osiągnęli już znaczący sukces finansowy w działalności gospodarczej, jako prywatni przedsiębiorcy bądź członkowie kadry kierowniczej wielkich korporacji. Własne zasoby finansowe i doświadczenie biznesowe chcieliby zaangażować wspierając nowe atrakcyjne biznesy. Liczą na godziwą stopę zwrotu w perspektywie kilku lat. Ich atrakcyjność dla inicjatorów nowych przedsięwzięć wynika z  elastycznej, pragmatycznej postawy. Współpraca z aniołami biznesu jest znacznie mniej sformalizowana w porównaniu do funduszy venture  capital.

W Polsce ten segment rynku kapitałowego w Polsce dopiero się rodzi. Wobec coraz liczniejszej grupy osób o relatywnie dużych zasobach finansowych,  jednocześnie dysponujących bogatym doświadczeniem biznesowym można sądzić, że znaczenie tej grupy inwestorów będzie szybko rosło.

Paradoksalnie w polskich warunkach, opcję finansowania przez aniołów biznesu można połączyć z pozyskiwaniem środków z kręgów rodzinnych. Często bywa tak, że w kręgu najbliższej  rodziny istnieją osoby spełniające kryteria anioła biznesu, lecz nie prowadzą takiej działalności. Uzyskanie od takiego „rodzinnego anioła” wsparcia finansowego, przy jednoczesnym zaangażowaniu merytorycznym, może być interesującą opcją na tle innych wariantów finansowania nowego biznesu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X