Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
   1. Kluczem do zrozumienia relacji: przedsiębiorstwo -  bank jest wyjaśnienie różnicy, między zdolnością kredytową a wiarygodnością finansową przedsiębiorstwa-kredytobiorcy. Kwestię tą rozważymy w niniejszym odcinku.

  2. Ocena zdolności kredytowej zawsze będzie dokonywana na podstawie oceny historycznych i prognozowanych wyników działalności. Natomiast wiarygodność finansowa oceniana jest na podstawie pewnych parametrów zarówno samej firmy, jak i jej właścicieli, które stanowią dodatkowe przesłanki szans wywiązania się z zobowiązań kredytowych. Dla adeptów dynamicznego biznesu cierpliwe budowanie wiarygodności finansowej od samego początku, jest absolutną koniecznością.

  3. Jakie są podstawowe elementy oceny, które z perspektywy banku decydują o wiarygodności finansowej bądź jej braku. W pierwszej kolejności będzie to historia kredytowa. Banki żyją z udzielania kredytów i stąd bardzo cenią klientów, którzy mają bogatą pozytywną historię kredytową, tzn. zaciągali liczne kredyty w przeszłości i wszystkie spłacali w terminie. Z perspektywy młodej dynamicznej firmy to poważny argument za tym, by rozpocząć zaciąganie kredytów możliwie jak najwcześniej po uruchomieniu działalności.

  4. Z punktu widzenia banku bardzo ważny jest stan dokumentacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Banki chcą oprzeć analizę zdolności kredytowej na rzetelnej i kompletnej dokumentacji księgowej. Bardzo ważnym argumentem będzie prowadzenie pełnej księgowości, a także audyt sprawozdań finansowych firmy.

  5. Banki przywiązują dużą wagę do regulowania zobowiązań finansowych swoich klientów. Niezależnie od terminowej spłaty rat kredytów banki uważnie przyglądają się realizacji zobowiązań kredytobiorców wobec innych podmiotów, a zwłaszcza zobowiązań wobec urzędów skarbowych i ZUS.

  6. W oczach banku wiarygodność finansowa podnoszę pewne cechy osobowe i umiejętności inwestorów.  W tym kontekście, banki szczególnie cenią u klientów wcześniejsze doświadczenie biznesowe. Natomiast, jeśli chodzi o cechy osobowe, to preferują te, które są typowe w kręgach finansowych: rozsądek, opieranie decyzji na trzeźwej kalkulacji, posługiwanie się w dyskusji językiem liczb. Obawiają się natomiast wizjonerów, którzy wykazują brak troski o szczegóły.

  7. Ważnym sprawdzianem w ocenie wiarygodności przez banki jest zachowanie klienta w sytuacjach okresowych trudności, niemożności dotrzymania terminów spłaty itp. Rzecz jasna, banki wolą otrzymywać dobre wieści od klienta, ale w momentach trudnych chcą szybkiej i obiektywnej informacji o negatywnych zjawiskach, wraz z przedstawieniem konkretnego programu zaradczego. Zdecydowanie źle postrzegają natomiast taktykę chowania głowy w piasek czy wręcz ukrywania przed bankiem niewygodnych faktów.

  8. Umiejętność budowanie zdolności kredytowej i szerzej wiarygodności finansowej to szczególny przejaw perspektywicznego podejścia do biznesu. Jeśli w fazie rozruchu firmy nie mamy szans na kredyt bankowy, to myśląc o rozwojowym biznesie wiemy, że współpraca kredytowa z bankami będzie w przyszłości absolutnie niezbędna. Z tego względu solidne fundamenty dla takiej współpracy należy tworzyć od samego początku.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X