Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
   1. Fundusze poręczeń kredytowych, przedstawione w niniejszym odcinku, stanowią szczególną instytucjonalną formę pokonywania „zaklętego kręgu niezdolności kredytowej” początkujących przedsiębiorców. Ich funkcjonowanie opiera się na zasadzie rozłożenia ryzyka. Bank lub inna jednostka finansująca będzie bardziej skłonny do udzielenia kredytu, jeśli znajdzie się instytucja gotowa przejąć przynajmniej część ryzyka kredytowego.

  2. Jak działa system poręczeń kredytowych w praktyce? Jego istotą jest ścisła współpraca funduszy z bankami udzielającymi kredytu. Zostaje ona rozpoczęta w trakcie standardowej procedury, gdy bank podejmuje decyzję o gotowości kredytowania (pod warunkiem uzyskania poręczenia funduszu). W praktyce inwestor załatwia wszystkie sprawy z tym związane w banku kredytującym. Poręczenie jest udzielane typowo do wysokości 50–70% kwoty udzielonego kredytu. Dodatkowo stosowane są górne pułapy poręczenia ustalane typowo na poziomie kilkudziesięciu bądź kilkuset tysięcy złotych. Za udzielenie poręczenia fundusze pobierają prowizję w wysokości 1–2% sumy poręczenia.

  3. Sama możliwość uzyskania poręczenia kredytu, jako formy wsparcia ze środków publicznych może mieć kolosalne znaczenie dla nowych inicjatyw biznesowych. Poręczenie może służyć za katalizator decyzji banku o udzieleniu kredytu. Tym samym początkująca firma rozpoczyna budowanie historii kredytowej. Ze względu na częściowe zmniejszenie ryzyka, bank może zaoferować korzystniejsze warunki oprocentowania kredytu.

  4. W Polsce działa obecnie około pięćdziesięciu lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych. Skala udzielanych poręczeń i zainteresowanie tą formą wsparcia były jak dotąd niewielkie. Wobec znaczącego przyrostu środków otrzymanych przez te fundusze  ze środków Unii Europejskie, jest to korzystny moment, by  uwzględnić to  źródło w poszukiwaniu finansowania ambitnych przedsięwzięć biznesowych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X