Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
   1. Dla początkującego przedsiębiorcy, zwłaszcza gdy  zderzył się z biurokratyczną machiną i dostał odmowę kredytu ,możliwość współpracy z bankami, jawi się jako wizja bardzo odległa i niepewna. W niniejszym odcinku postaramy się wykazać, że o takiej współpracy warto myśleć od samego początku, zwłaszcza planując ambitny biznes.

  2. Rzeczywiście, szanse uzyskanie kredytu na uruchomienie firmy, zwłaszcza przez osobę bez doświadczenia w biznesie i bez aktywów zabezpieczających kredyt, są raczej niewielkie. Wynika to z istoty działalności banków komercyjnych, które udzielają kredytów przedsiębiorstwom na podstawie oceny zdolności kredytowej, czyli spłaty kredytu wraz z odsetkami,  w terminach określonych umową. Banki, które nastawione są na minimalizację ryzyka, mają obiektywną trudność w podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej dla firm o krótkim stażu w biznesie.

  3. Szereg banków w Polsce otworzyło ostatnio furtkę dla kredytowania na etapie rozpoczęcia działalności. Zewnętrznym tego przejawem są specjalne pakiety dla sektora MSP, obejmujące przede wszystkim różnorodne usługi i produkty bankowe dostosowane do wymogów i potrzeb tego sektora. W ramach zmiany orientacji, banki zaczynają rozmawiać o kredytowaniu działalności firm mających kilkunastomiesięczny staż. Wiąże się to jednak z rozbudowaną procedurą weryfikacji całego przedsięwzięcia i podwyższonymi wymogami zabezpieczenia kredytu.

  4. Dla dynamicznej firmy kredyt bankowy jest podstawowym źródłem finansowania kapitału obrotowego oraz działalności inwestycyjnej. To, że w momencie startu nasza zdolność kredytowa będzie oceniana nisko, nie oznacza braku szans na kredyt po kilkunastu miesiącach prowadzenia działalności z dobrymi wynikami. Bardzo wiele będzie zależało wtedy od relacji z bankiem i z tego względu warto pielęgnować te związki od samego początku.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X