Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
   1. Pozycja przetargowa osoby młodej, rozpoczynającej działalność gospodarczą i starającej się o kredyt jest w kontaktach z bankiem relatywnie słaba. W niniejszym odcinku omówimy czynniki,  które decydują o tym, że nawet w tak niekorzystnej sytuacji możemy mieć szansę na kredyt.  Problemy te omówimy w niniejszym odcinku.
  2. Na podstawie opinii przedstawicieli  banków, na bieżąco obsługującymi małe firmy, na pozytywny obraz początkującego przedsiębiorcy składają się następujące cechy:
  3. Po pierwsze, klient ma przemyślaną koncepcję biznesu. Jednocześnie mówi z sensem, zna się na dziedzinie, w której ma zamiar funkcjonować. Jest pewny siebie i zdeterminowany w dążeniu do celu. Ma przy tym dobre rozeznanie  konkurencji i  świadomość zagrożeń, a więc trzeźwo patrzy na własny biznes.
  4. Dysponuje własnymi środkami, a także posiada majątek na zabezpieczenie kredytu (mieszkanie, samochód). Ponadto małżonek popiera projekt i wykazuje skłonność do poręczenia kredytu. Jeśli  pochodzi z rodziny o tradycjach biznesowych, rodzina popiera projekt, co przejawia się także w gotowości do udzielenia poręczenia.
  5. Jakiej skali i warunków kredytowania można się spodziewać w przypadku nowego przedsięwzięcia uruchamianego przez osobę rozpoczynającą karierę w biznesie? Jakkolwiek polityka poszczególnych banków jest w tym zakresie dość zróżnicowana generalne tendencje można z pewnym przybliżeniem określić następująco
    • Po pierwsze możemy liczyć na kredyt obrotowy w wysokości jednomiesięcznych przychodów firmy, oprocentowany w wysokości ok. 8–10% w skali rocznej.
    • Jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny mamy szansę na finansowanie w wysokości 30-200 tys. PLN, nie więcej niż 50% wartości inwestycji. Oprocentowanie takiego kredytu kształtuje się w granicach 8–10% w skali rocznej a koszty i opłaty bankowe z tym związane będą stanowiły  1–1,5% wartości kredytu.
  6. Czy zatem warto się ubiegać o kredyt w fazie rozpoczynania działalności? Zdecydowanie tak. Wynika to nie tylko z uzyskania dodatkowego zastrzyku środków finansowych. Zaciągając pierwszy kredyt, rozpoczynamy budowę trwałych więzi kredytowych z bankiem. Jeśli młoda firma przebrnie najtrudniejszy okres 18–24 miesięcy, a uzyskane w tym czasie wyniki finansowe będą obiecujące, szanse na uzyskanie następnych kredytów będą znacznie większe.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X