Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
  1. Początkujący przedsiębiorca, ubiegając się o kredyt ma generalnie słabą pozycję przetargową w relacjach z bankami. Równocześnie  staje się potencjalnym klientem. Wkrótce po zarejestrowaniu firmy, zostaniemy zasypani ofertami współpracy od różnych banków. Jak wybrać bank do współpracy. Tym zagadnieniem zajmiemy się w niniejszym odcinku.

 2. Wyboru banku, z którym będziemy współpracować, musimy dokonać jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Przyczyna jest prozaiczna: numer konta bankowego musimy podać, zgłaszając nowy podmiot do urzędu skarbowego. Formalnie nie ma żadnych przeszkód, by firma posiadała konta w kilku bankach. Nie ma też przeszkód, by obsługę działalności operacyjnej prowadził jeden bank, a obsługę kredytową inny. W praktyce, zwłaszcza w przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność, powinien być to ten sam bank.

 3. Dokonując wyboru banku jeszcze przed rozpoczęciem działalności, powinniśmy uwzględnić kryteria dotyczące obsługi zarówno operacyjnej, jak i kredytowej. Jeśli chodzi o obsługę operacyjną, należy braż pod uwagę następujące kwestie.
  • Po pierwsze, Trzeba porównać wszelkie koszty obsługi, opłaty, a także oprocentowania środków i inne czynniki decydujące o opłacalności lokat bankowych.
  • Ważna jest też lokalizacja oddziału prowadzącego obsługę firmy. Mimo, że coraz więcej spraw da się załatwić telefonicznie bądź za pośrednictwem internetu, okresowe bezpośrednie kontakty są nieodzowne, a wówczas bliska lokalizacja będzie niewątpliwym atutem.
  • Liczy się jakość usług - poziom nowoczesności a także elastyczność w dostosowaniu oferty usługowej do indywidualnych potrzeb klienta
  • Warto sprawdzić czy bank ma możliwość obsługi interesujących nas specjalistycznych transakcji. W przypadku eksportu będzie to przykładowo otwarcie akredytywy czy posiadanie korespondencyjnych  kontaktów z bankami zagranicznymi.

 4. Jeśli chodzi o obsługę kredytową istotne jest posiadanie przez bank specjalnych programów kredytowania małych firm – nie tylko deklaratywne, ale poparte praktycznymi dokonaniami. Liczy się  znajomość branży, w której działa firma, gdyż wtedy można liczyć na większe zrozumienie specyficznych zagadnień. Rzecz jasna, trzeba tez porównać warunki udzielania kredytów.

 5. Jak zaznaczyliśmy wcześniej, łączenie obsługi bieżącej z zaciągnięciem kredytu w tym samym banku jest koniecznością, podyktowaną wieloma praktycznymi względami. Jednak dla dynamicznych firm na dłuższą metę celowe jest budowanie wiarygodności finansowej i zacieśnianie współpracy z kilkoma bankami, tak by można było wykorzystać ich zróżnicowane atuty i specjalizację przydatną na kolejnych etapach rozwoju. W każdym razie samo stworzenie potencjalnej możliwości przeniesienia się do innego banku bardzo pozytywnie wpływa na jakość obsługi w obecnym banku.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X