Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
   1. Jakie są generalne tendencje i specyficzne cechy finansowania nowego biznesu na świecie i w Polsce. Kwestie te postaramy się rozjaśnić w niniejszym odcinku.

  2. W przeciwieństwie do już istniejących firm, inicjatorzy nowych biznesów znajdują się w znacznie trudniejszej sytuacji. Nie wchodzi tu bowiem w grę finansowanie inwestycji z bieżących zysków. Początkujący adepci biznesu nie mogą też odwoływać się do swych wcześniejszych dokonań czy pozytywnej historii kredytowej. Nie dysponują majątkiem, który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu.

  3. W Polsce powszechna jest opinia, że brak dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania jest kluczową bariera dla rozwoju przedsiębiorczości. Towarzyszy temu przekonanie, że w innych krajach, zwłaszcza wysoko rozwiniętych, warunki działania dla nowo powstających firm są znacznie korzystniejsze. Z tego powodu warto wyjaśnić na wstępie podstawowe fakty i tendencje finansowania startu nowych firm na świecie.

  4. Kompleksowe badania przeprowadzone w 2004 roku w ramach projektu Global Entrepreneurship Monitor wskazały, że średni poziom kapitału początkowego, wyliczony na podstawie danych z 34 krajów, wynosił ok. 54 tys. USD. Dla Polski był nieco niższy ale  nie odbiegał zasadniczo od globalnego trendu.

  5. Jeśli natomiast rozpatrujemy źródła kapitału założycielskiego, to okazuje się, że na całym świecie w przeważającej większości (80% i więcej) pochodzi on ze środków własnych założycieli oraz środków udostępnionych przez członków rodziny, znajomych i przyjaciół, czyli tzw. nieformalnych inwestorów. Dane te wskazują, że brak możliwości pozyskania kapitału na uruchomienie biznesu ma charakter powszechny i z pewnością nie jest specyficzny dla polskiego rynku.

  6. Podsumowując można stwierdzić, że poszukiwanie i zdobywanie środków finansowych, niezbędnych do uruchomienia ambitnego biznesu to ważny sprawdzian predyspozycji i umiejętności jego założycieli. Warto mieć to na względzie już na etapie planowania. Decydując o składzie zespołu założycielskiego warto zadbać, by chociaż jeden z jego członków posiadał gruntowną znajomość problematyki finansowej oraz umiejętność określaną w żargonie biznesowym jako składanie finansowania projektów inwestycyjnych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X