Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Literatura
Wyniki egzaminu 9.06 i 16.09.2008 - Studia dzienne
Wyniki egzaminu w sesji poprawkowej 4.09.2008 - Studia zaoczne
Zaloguj się
Powrót

Aktualności

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe
Dr hab. J. Cieślik

             

Wykład  w semestrze letnim, luty - czerwiec 2008. Terminy patrz zakładki na lewej kolumnie.
Dyżury poniedziałek, g. 14.30 - 16.30, p. B-28

Literatura podstawowa:

Podstawowy materiał będzie prezentowany na wykładzie i/lub zamieszczany na wortalu.

Literatura uzupełniająca:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006

M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2007

A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa, 1999

Poradnik eksportera dla MSP, PARP, Warszawa, 1999. Dostępny w wersji elektronicznej

M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa, 2007

A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa, 2006.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X