Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Literatura
Wyniki egzaminu 9.06 i 16.09.2008 - Studia dzienne
Wyniki egzaminu w sesji poprawkowej 4.09.2008 - Studia zaoczne
Zaloguj się
Powrót

Aktualności

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe
Dr hab. J. Cieślik

             

Wykład  w semestrze letnim, luty - czerwiec 2008. Terminy patrz zakładki na lewej kolumnie.
Dyżury poniedziałek, g. 14.30 - 16.30, p. B-28

Wykład ma na celu przedstawienie podstawowych problemów zarządzania międzynarodowego. Proponowane podejście przedsiębiorczego zarządzania międzyrarodowego polega na przygotowaniu absolwenta do działania proaktywnego, innowacyjnego z uwzględnieniem elementu ryzyka w celu poszukiwania i wykorzystywania szans na rynkach międzynarodowych. Akcent zostanie położony na praktycznych kwestiach w polskim kontekście.  Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do prowadzenia operacji międzynarodowych w polskiej firmie: uruchomienie własnej firmy eksportowo-importowej, rozwój eksportu w istniejącej polskiej firmie oraz uruchamianie i prowadzenie oddziałów i filii za granicą. Z drugiej strony ma ułatwić zrozumienie zasad funkcjonowania filii zagranicznych korporacji działających na polskim rynku.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X