Wideo
Prezentacje
Literatura
Zadania
Powrót

Aktualności


 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe
Dr hab. J. Cieślik

             

Wykład  w semestrze letnim, luty - czerwiec 2008. Terminy patrz zakładki na lewej kolumnie.
Dyżury poniedziałek, g. 14.30 - 16.30, p. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Zarządzanie międzynarodowe, Dr hab. Jerzy Cieślik / Budujemy program rozwoju eksportu / Tematy
Budujemy program rozwoju eksportu
Tematy
 

W ramach niniejszego bloku tematycznego omówione zostaną praktyczne kwestie związane z budowaniem programu rozwoju eksportu w małej i średniej firmie bez doświadczeń eksportowych: metody oceny pozycji konkurencyjnej, źródła i metody gromadzenia informacji o rynkach zagranicznych, wybór formy wejścia na rynki zagraniczne oraz plan wdrożenia.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X