Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Literatura
Wyniki egzaminu 9.06 i 16.09.2008 - Studia dzienne
Wyniki egzaminu w sesji poprawkowej 4.09.2008 - Studia zaoczne
Zaloguj się
Powrót

Aktualności


 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe
Dr hab. J. Cieślik

             

Wykład  w semestrze letnim, luty - czerwiec 2008. Terminy patrz zakładki na lewej kolumnie.
Dyżury poniedziałek, g. 14.30 - 16.30, p. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Zarządzanie międzynarodowe, Dr hab. Jerzy Cieślik
BLOKI TEMATYCZNE
 
Przedsiębiorcze zarządzanie międzynarodowe - wprowadzenie
Analiza praktycznych doświadczeń przedsiębiorczości międzynarodowej
Przedsiębiorczość międzynarodowa - geneza i skala zjawiska
Przedsiębiorczość międzynarodowa w Europie
Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce
Budujemy program rozwoju eksportu
Jak zaistnieć na rynku międzynarodowym
Eksporter w działaniu
10  Studium przypadku
11  Bezpośrednia obecność na rynkach międzynarodowych
12  Bezpośrednia obecność na obcych rynkach - zadanie praktyczne

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X