Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Literatura
Wyniki egzaminu 9.06 i 16.09.2008 - Studia dzienne
Wyniki egzaminu w sesji poprawkowej 4.09.2008 - Studia zaoczne
Zaloguj się
Powrót

Aktualności

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe
Dr hab. J. Cieślik

             

Wykład  w semestrze letnim, luty - czerwiec 2008. Terminy patrz zakładki na lewej kolumnie.
Dyżury poniedziałek, g. 14.30 - 16.30, p. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Zarządzanie międzynarodowe, Dr hab. Jerzy Cieślik / Wyniki egzaminu 9.06 i 16.09.2008 - Studia dzienne

Semestr letni 2008/2008

Lista poniżej zawiera ostateczne wyniki egzaminu 9 czerwca 2008, poprawek ustnych oraz wyniki egzaminu w sesji poprawkowej w dniu 16 września 2009 r.

Uprzejmie informuję, że w miesiącu wrześniu 2008 będę miał jeszcze dyżury we wtorki 23 i 30. 09. 2008 od godz. 17 w pok. B-28. 

Egzamin 9 czerwca 2008  
dr.hab. Jerzy Cieślik
Wykład: Zarządzanie międzynarodowe
Semestr letni 2007/2008  
Studia dzienne    
L.p. Nr indeksu Ocena
1 3459

3,0

2

10576

3,0

3

10613

3,0

4

11989

4,0

5

12107

3,0

6

12108

3,5

7

12110

3,5

8

12111

3,0

9

12113

3,0

10

12115

3,0

11

12119

3,0

12

12120

3,0

13

12121

3,0

14

12124

3,0

15

12125

3,0

16

12129

4,0

17

12130

4,0

18

12131

2,0

19

12132

3,0

20

12134

3,0

21

12135

2,0

22

12136

3,0

23

12137

3,0

24

12138

3,0

25

12140

3,0

26

12141

3,0

27

12142

3,0

28

12145

3,0

29

12146

3,0

30

12147

3,0

31

12150

 

32

12151

 5,0

33

12152

3,0

34

12153

4,5

35

12155

3,0

36

12156

3,5

37

12157

3,0

38

12158

3,0

39

12161

4,0

40

12163

3,0

41

12164

3,0

42

12166

3,5

43

12169

2,0/3,0

44

12170

4,5

45

12171

3,0

46

12173

3,0

47

12174

3,0

48

12376

 4,0

49

12393

 4,0

50

12417

 4,0

51

13045

4,5

52

14234

3,0

53

14537

 2,0

54

14599

3,0

55

14667

3,0

56

17890

3,5

57

17891

3,0

58

18265

3,0

59

18440

3,0

60

18457

3,0

61

18489

3,0

62

18490

4,0

63

18639

2,0

64

18640

3,0

65

18641

3,0

66 

12123 

4,5 

67 

12397 

4,0 

68  10591  3,0 
69  10617  3,0 
70  10717  2,0 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X