Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Warunki zaliczenia
Literatura
Wyniki zaliczenia - test 4.09.2008r.
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik
BLOKI TEMATYCZNE
 
Dlaczego własny biznes?
Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
3.1  Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu
3.2  Od wstępnej koncepcji do biznesplanu
Źródła finansowania
Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
System finansowo-księgowy
Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Jak zaistnieć na rynku?
Franchising
10  Przedsiębiorczość międzynarodowa
11  Wykorzystanie potencjału internetu
13  Uruchomienie firmy - i co dalej
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X